Mỗi khi có thông tin một nhân tài gốc Việt nào đó đạt thành tích cao thì cộng đồng mạng lại có dịp trầm trồ mà tự vuốt đuôi mèo bảo rằng tự hào dân tộc Việt Nam làm gì đi đâu cũng giành giải cao chiếm ưu thế so với bạn bè quốc tế. Và từ đó mà ngộ nhận cần cù, siêng học là bẩm sinh của người Việt bla bla ...
    Lấy một vài cá nhân người Việt xuất sắc để vỗ ngực tự hào rằng ta mang dòng máu sẵn có của nhân tài mà không cần tôi luyện là thói ngụy biện.
    Sự phát triển của thời đại cần tự phê bình và cả tự tôn. Bản thân chữ "tự hào" cũng có 2 tầng nghĩa. Một là xấu - tự đắc một cách ngớ ngẩn, thiếu lý trí về giá trị của bản thân. Còn với nghĩa tốt, tự hào đề cập đến ý thức khiêm nhường và cảm giác thỏa mãn với sự lựa chọn và hành động của bản thân, của người khác hoặc xã hội. Và là một sản phẩm của sự khen ngợi, tự suy ngẫm về bản thân, và một cảm giác hạnh phúc của sự thuộc về.
    Tránh tư duy nhị nguyên mà cho rằng tự phê bình chính là tự nhục hay tự tôn là tự cao. Đồng thời, cũng không nên cào bằng giá trị cá nhân vào giá trí cộng đồng. Họ thành công, ta vui cho họ và có quyền tự hào vì đất nước đã có những bậc anh tài. Tuy nhiên cũng đừng mang tư duy Vị Chủng mà cho rằng bất cứ một dân tộc nào là thượng đằng hoặc ta là một bậc kỳ tài vì cùng chung cộng đồng với họ.
    Trên hết đừng so sánh độc hại mà mang tâm lý tự ti, "kì thực trên măt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi mới thành đường thôi”. Lão Dale Carnegie (xin phép gọi là lão vì rất không ưa ông này) thành công trong một thời kỳ cận cách mạng công nghiệp, đi từ cậu bé nhà nông ven Mississippi đến một diễn thuyết gia lừng danh xứ cờ hoa. Lão này để lại cho ta một "con đường trải hoa hồng'' (Đắc Nhân Tâm) và dắt ta vào đó bằng một loạt ngụy biên phản khoa học. Đủ lớn để tự chọn cách giáo dục bản thân thì hãy đi thử ,lạc vài lần để tạo con đường cho riêng mình. Và luôn nhớ rạng đục khơi trong các ảnh hưởng bên ngoài lẫn bên trong.
     Đọc ý kiến của Giáo Sư Trần Ngọc Thêm về đặc tính dân tộc và thấy ảnh hưởng sâu sắc của nó đến tư duy xã hội Việt Nam hiện thời.