Tư duy Tối ưu là Phương pháp Tư duy được tạo ra bởi tác giả Rosalene Glickman, Ph.D.

Phần 1: Tư duy tối ưu Optimal Thinking - Rosalene Glickman

1. Tư duy tối ưu

Have any of these thoughts ever crossed your mind?
  • What’s the best use of my time right now?
  • How can I make the most of this situation?
  • What’s my greatest source of inspiration?
Still wondering what is Optimal Thinking? If you entertain such thoughts, you are using Optimal Thinking.
Bạn đã bao giờ có những suy nghĩ sau lướt qua tâm trí ?
Đâu là cách sử dụng thời gian tốt nhất?
Làm thế nào là cách tốt nhất trong tình huống này?
Đâu là Nguồn cảm hứng vĩ đại nhất của tôi? 
Vẫn còn tự hỏi Cái gì là Tư duy Tối ưu? Nếu bạn còn đang có suy nghĩ này, bạn đang sử dụng Tư duy Tối ưu
Optimal Thinking is the mental technology that empowers you to be your best, and stops you from settling for second best.
Tư duy Tối ưu là Công nghệ Tâm trí có khả năng thúc đẩy bạn đến cái Tốt nhất của bạn, ngăn chặn bạn dừng lại ở cái Tốt nhì
Optimal Thinking — the language of your best self — is the mental basis of best practices, best solutions, and peak performance.
Tư duy tối ưu - Ngôn ngữ của Cái tôi tốt nhất của bạn - là Tâm trí Cơ bản của Cách thực hành tốt nhất, Giải pháp tốt nhất, và Thành tích đỉnh cao

2. Người tư duy tối ưu

Lê Diệp Kiều Trang - Với Đàn ông là Tối đa hóa, với Phụ nữ là Tối ưu hóa

Tân Giám đốc Facebook Việt Nam cho rằng, với đàn ông, bài toán luôn là  tối đa hóa, tức là làm sao để thật giỏi giang, sự nghiệp thành công vững  chắc. Một khi đạt được những điều đó, các khía cạnh khác trong cuộc  sống của người đàn ông thường sẽ thành công theo. Còn với phụ nữ, bài  toán lại là tối ưu hóa, nếu chỉ thành công, kiếm thật nhiều tiền, thăng  tiến nhanh chóng cũng chưa chắc tạo nên hạnh phúc cho họ, đôi khi thành  công của phụ nữ lại là sự đánh đổi.
Phút thứ 5:50: Khi đi học thì bài toán là Maximization điểm tích lũy tối đa hóa là tốt , Đi làm thì bài toán tối ưu hóa Optimization mới làm bạn hạnh phúc: công việc cho lương cao, tự hào lớn cho bố mẹ hay công việc bạn yêu thích là tốt. Không ai có thể trả lời câu hỏi đó cho các bạn. Nhưng khi bạn tối đa hóa tiền lương chẳng hạn, bỏ qua các yếu tố khác thì chưa chắc là con đường lâu dài bạn đi xa trong công việc, trong sự nghiệp.

Oprah Winfrey 
"Living your best life is your most important journey in life."
"Sống cuộc đời Tốt nhất của bạn là Chuyến hành trình quan trọng nhất trong đời bạn"

3. Các cấp độ tư duy


Tư duy Tối ưu
Tư duy Tích cực
Tư duy Bình thường
Tư duy Tiêu cực

4. Tại sao Tư duy tích cực lại không đủ


4.1. Tư duy Tích cực thường là đối nghịch lại Tư duy Tiêu cực
- Tư duy tích cực để tránh điều tiêu cực
- Tư duy tích cực lờ đi những  Điều tiêu cực
4.2. Tư duy Tích cực không gì hơn chỉ là một ước muốn
4.3. Tư duy tích cực có nhiều sắc thái : Tốt hay Tuyệt vời
4.4. Nếu không tối ưu hóa tình huống, ta chưa hoàn thành
Họ chỉ muốn tốt hơn nhưng Tốt hơn là chưa tối ưu

5. Làm thế nào để Tư duy Tối ưu5.1. Sử dụng toàn bộ bộ não
- Não trái
+  Định nghĩa vấn đề, mục đích cần đạt
+ Thời gian để ra quyết định
+ Liệt kê các lựa chọn
+ Đánh giá các lựa chọn: loại bỏ lựa chọn không thực tế, chấm điểm các lựa chọn 
+ Quyết định cái nào là lựa chọn phù hợp với lợi ích tốt nhất
- Não phải
Tưởng tượng các tình huống diễn ra như thế nào với con người, hoàn cảnh, hành động tối ưu
5.2. Câu hỏi tối ưu
Lựa chọn các câu hỏi trong các lĩnh vực quan tâm cần đặt ra: Tốt nhất, tối
ưu nhất, phù hợp nhất, ...
You can discover what “the best” means in whichever context you  choose. You simply create the best path to your most desired outcomes.
You can ask “most enjoyable” questions to obtain the most enjoyable path to your goal:
  • What are my most enjoyable activities?
  • How can I maximize my enjoyment of these activities?
  • What’s the most enjoyable use of my time right now?
  • What will make this most enjoyable?
To obtain the most profitable path, you simply ask “most profitable” questions:
  • What’s my most profitable activity?
  • How can I maximize the profitability of this activity?
  • What’s the most profitable use of my time right now?

6. Nguồn tài liệu tham khảo

Tải tài liệu sách vở

Phần 2: Tối ưu hóa trong Toán tin và ứng dụng

Phần này hẳn chúng ta đã từng học về Cực đại và Cực tiểu trong bài đồ thị hàm số hồi cấp 3 để thi vào đại học. Trong một số trường  Đại học có môn Tối ưu hóa hoặc Quy hoạch tuyến tính chủ yếu cho khoa Công nghệ thông tin
Dưới đây là một số nguồn tài liệu
Lát cắt Tụy - Tối ưu Toàn cụcToán Tối ưu
Tối ưu hóa trong Toán học
Khóa học của MIT về Tư duy Máy tính và Khoa học Dữ liệu , Trong đó có phần Tối ưu hóa, mùa thu 2016
 
Chúc các bạn Tối ưu được các quyết định của mình,