Sau khi đi qua nhiều loại tư duy, nhận thấy một Quy trình Tư duy thế này
1. Bắt đầu từ tương lai, mục đích cần đạt tới
2. Quay lại hiện tại, gặp vấn đề, vẽ ra con đường đến tương lai, từng chặng đường cần làm
3. Thiết kế một giải pháp, mẫu hình sản phẩm để giải quyết
4. Đem vào thử nghiệm, xem phản hồi từ xung quanh và thay đổi liên tục để cải thiện
Các loại bình thường
1. Tư duy thiên tài - Leonardo Da Vinci, Einstein
2. Tư duy Chiến lược - Kenichi Ohmae
3. Tư duy Hoàn hảo - Edward De Bono - 6 mũ tư duy
4. Tư duy nhanh và chậm - Daniel Kahneman
5. Tư duy não phải - Daniel H.Pink
6. Tư duy thông minh - Art Markman
7. Tư duy Kinh doanh - John C. Maxwell
8. Nghĩ và làm giàu - Napoleon Hill
9. Trí tuệ cảm xúc - Chiến lược sống
Các loại đặc biệt
1. First Principal Thinking - Elon Musk
2. Exponential Thinking 
3. Moonshot Thinking
4. Design Thinking
5. The theory of Reflexivity - George Soros
6. Principles - Ray Dalio
7. Program Thinking
8. NLP
9. Tâm linh, Phật giáo, tượng số Phương Đông - GS. TS Nguyễn Hoàng Phương
10. Chỉ số thông minh, các loại thông minh: IQ, EQ, AQ
11. Trí tuệ Đám đông
12. Trí thông minh Nhân tạo AI, AGI

Link tải


8 thói quen Stephen R Covey
1. Luôn chủ động
2. Bắt đầu từ mục tiêu xác định
3. Ưu tiên cho điều quan trọng nhất
4. Tư duy cùng thắng
5. Lắng nghe và thấu hiểu
6. Đồng tâm hiệp lực
7. Rèn giũa bản thân
8. Tìm ra tiếng nói bản thân và truyền cảm hứng giúp người khác tìm ra tiếng nói của họ