Trời ơi tôi nhớ nàng da diết
Muốn say khóe mắt, uống đôi môi
Muốn đan nàng vào vòng tay siết
Muốn miết tim nàng cạnh tim tôi

Trời ơi tôi muốn tim ngừng đập
Để hóa kiếp sau, hóa vô tri
Để đừng yêu nữa, đừng cố chấp
Đừng cố mua sầu, uống chia ly

Trời ơi tôi chẳng xứng được thương
Buồn tôi lởn vởn tựa đêm sương
Sương đọng tấm thân gầy xơ xác
Hồn tôi chẳng đẹp, chẳng thơm hương

Trời ơi tôi chẳng đáng gì đâu
Chẳng đáng được nhắc nhở đôi câu
Chẳng đáng được yêu thương gì nữa
Chẳng đáng trọc trằn cả đêm thâu

Trời ơi yêu thương sao khổ vậy
Trời ơi thân đây, cả xác đây
Sao không trói đánh, không hành hạ
Mà dập vách hồn mỏng mới xây?

- 16/06/2020 0h30p -