nỗi buồn 
Giấu vào trong lọ
đóng chiếc nút bần
thả xuống dòng sông nhỏ
buồn cứ trôi
Trôi đến sông Hồng
Đổ dòng Mê Kông phù sa bổi hổi
Buồn trôi về Nile
Giữa đêm Cairo tắm vầng trăng huyền hoặc
Và dòng nước bạc lấp lánh
khi buồn ngược dòng 
đến seine của Paris lệ hoa
buồn lại trôi theo phà
lạc vào dòng Amazone kì bí
buồn cứ thế
rủi rong
 khắp thế gian hữu ý
làm bạn với
những huyền tích
nằm lặng im
giữa lòng những đáy sông 
 từng từng thế kỉ
 Có những điều hóa thạch
Cũng có những điều vừa kịp  tan ra...!
.............................................
15-9-19
Huỳnh Huỳnh