Chào mừng bạn đến với tôi... 
Tôi không chắc bạn là người đầu đọc bài viết đầu-sau này của tôi thì hãy gửi email cho tôi để tôi biết chắc rằng tôi có 1 người follow nhá :'>
Ok... Tôi nghĩ tôi sẽ được gọi là "P"  hmm...? Ừ đúng tôi sẽ là P.
Tôi nghĩ những bài viết này sẽ không có ích cho bạn mấy vì tôi luôn dành tình cảm của tôi cho cuộc sống... nên bạn biết đó, nhưng người dành bết tình yêu tình chỉ có thể kể nhưng trạng thái mà họ xoay cuộc sống của họ. Hờm~ có nghĩa là tôi sẽ tuông ra cảm xúc của tôi trong mỗi bài viết, có thể là vui hoặc buồn? Đó là tùy tôi quyết định. Nhưng cũng không hẳng... bởi tôi luôn có thể có lợi về việc thêm gia vị, hay 1 thứ í tưởng cuộc sống đấy !
(hãy chờ bài viết đầu của tôi vào cuối tháng 5)*


Cảm ơn bạn.
(NGƯỜI TỐT À)