Cuộc sống vốn dĩ là cuộc đua tồn tại rất nhiều chướng ngại mà chúng ta phải vượt qua. Chúng ta không thể chỉ sống vì bản thân mình mà còn phải có trách nhiệm với những người luôn yêu thương mình. Chính vì vậy, dù khó khăn đến đâu cũng phải kiên trì mà bước tiếp.

- st