Tôi đã làm một điều gì đó rất tồi tệ
Tôi biết rằng tôi sẽ làm tổn thương ai đó, nhưng tôi vẫn làm
Tôi tự hỏi tại sao tôi lại làm thế
Có quá nhiều suy nghĩ trong đầu tôi
Vài suy nghĩ "bảo" tôi nên làm điều đúng đắn, điều mà ngay lúc đó chính bản thân tôi "cảm nhận" được rằng mình phải làm điều đó.
Nhưng tôi cũng "cảm nhận" được rằng tôi không muốn làm điều tôi cho là đúng đó
Rồi tôi tự bịa ra những lí do tôi cho phù hợp để tự trấn an bản thân rằng: "kệ đi, không sao đâu, cứ làm đi", nhưng sau này nghĩ lại thì nó quá là tồi tệ
Tôi không biết nữa
Hay chỉ đơn giản, bản chất tôi là một người rất tệ?
Tôi đã nhận được bài học nhớ đời
hi vọng tôi có thể cải thiện và bớt tệ hơn trong tương lai
nhưng đáng tiếc một điều là tôi không thể sửa chữa những lỗi lầm trong quá khứ.