Mùa sầu riêng chín rộ, người nào quảng cáo sầu riêng cũng kèm một câu "không nhúng thuốc".
Bạn có biết rằng câu nói đó chỉ có giá trị khẳng định đối với một nhóm nhỏ những người tin tưởng bạn mà thôi, nhưng nó lại đang đầu độc cả một sản phẩm là trái sầu riêng đó.
Ai cũng bảo sầu riêng của mình không nhúng thuốc, trừ nhóm nhỏ người quen, thì trong đầu những người xa lạ họ chỉ biết là sầu riêng ngày nay nhúng thuốc quá nhiều.
Bạn khẳng định một vườn sầu riêng của mình (mà cũng không mấy ai tin), trong khi đó lại vô tình phủ định tất cả vườn sầu riêng khác. Đồng thời các vườn khác cũng làm như vậy, nghĩa là bạn cũng đang bị họ phủ định, nghĩa là một người khẳng định bị 99 người khác cùng phủ định, các nhà vườn chỉ đang hại nhau thôi.
Nói chung mình thấy lời rao này là một chi tiết lợi ít hại nhiều. Mong các bạn bán sầu riêng cân nhắc.