Xin lỗi cậu
Tớ xin lỗi
Tớ luôn biết
Tớ luôn biết cậu thích tớ
Tớ luôn biết cậu cố gắng vì tớ
Tớ biết cậu cố gắng rất rất nhiều
Tớ biết cậu cố gắng suốt bao năm qua
Tớ biết cậu làm cả những điều mình cho là ghét để chiều lòng tớ
Tớ biết cậu không ngại học những điều mới vì biết tớ cần
Tớ luôn biết cậu yêu tớ đến nhường nào
Tớ cũng luôn hận bản thân vì không thể đáp lại
Tớ…
Xin lỗi cậu