Tớ là cây
Cây yêu người
Vậy còn người
Yêu cây không?