Bài này chỉ để thông báo cho chính bản thân tớ rằng tớ đã uncrush 😔
Uncrush vì nhiều lý do!
Bài này ngắn vậy thôi 😔