Tớ chẳng thích lớn đâu
Người lớn thật là lạ
Hôm nay nói dối
Mai mặt vẫn cười hì.
Tớ chẳng thích lớn đâu
Người lớn hay u sầu
Tình cảm và công việc
Rồi trút giận lên nhau.
Tớ chẳng thích lớn đâu
Người lớn hay bận rộn
Công tác đến cả tuần
Chẳng ở bên người thân.
Tớ chẳng thích lớn đâu
Ngưòi lớn thật phức tạp
Nói xong rồi chẳng làm 
Toàn viện cớ lý do.
Tớ chẳng thích lớn đâu
Người lớn hay ganh tỵ
Bày trò hại người khác
Để mình được lợi hơn.
Tớ chẳng thích lớn đâu
Thích cứ bé thế này
Vô lo và vô nghĩ
Luôn thật với bản thân.
Tớ chẳng thích lớn đâu
Nhưng mà...
Vẫn phải lớn!
Nhật ký hồi lớp 12👼👼👼