Tờ báo Mainichi (Nhật Bản) có thể tái sử dụng bằng cách... trồng nó xuống đất và tưới nước. Chỉ vài hôm sau thì sẽ có cây mọc lên bởi tờ báo có thành phần là hạt mầm của cây.

Bao nhiêu người thích ý tưởng này ạ?

Nguồn: Tử Tế Là