Tình cờ lướt facebook, tôi có gặp dòng trạng thái của một tài khoản cá nhân, và xuất hiện một bình luận đáng suy nghĩ : 
Có lẽ , nếu là người đưa ra nhiều ý kiến của riêng mình về những vấn đề xung quanh, thì có lẽ bạn cũng đã gặp phải một dạng câu nói phản bác như trong trường hợp trên : "Đấy chỉ là ý kiến cảm tính của riêng bạn thôi !"
Ý kiến khách quan là một ý kiến mà trong đó không tồn tại cảm tính của cá nhân đưa ra ý kiến đó, nhưng tất cả những ý kiến , nhận định dù là của chuyên ra hay những người có học vấn thấp đều có tính chất cảm tính trong đó, sự khác nhau chỉ là lượng cảm tính trong mỗi ý kiến nhiều hay ít. Nói một cách khác : Chúng ta không thể đưa ra một ý kiến khách quan. Việc chúng ta cần làm là đưa những ý kiến mà có ít tính chủ quan nhất.
Để đưa ra một ý kiến chủ quan nhất, chúng ta cần nâng cao vốn hiểu biết của mình bằng những kiến thức chất lượng, đã được công nhận là đúng , đó đều là những ý kiến tuy có tính chủ quan của các chuyên gia nhưng rất ít, và nó được coi là một ý kiến khách quan. Không nên kết luận cách vận hành của một sự vật hay sự việc mà chỉ bằng cảm tính của chúng ta, hãy tìm hiểu thêm trước khi đưa ý kiến nào đó.
Toàn bộ bài trên là ý kiến chủ quan của tôi , nhưng tôi nghĩ nó rất sát với khách quan , vì kiến thức này tôi đã tìm hiểu và thu được từ nhiều nguồn có uy tín. 
Bình luận thêm, trong trường hợp của bạn bình luận đầu tiên tôi có nhắc đến , có thể sửa lại rằng : "Ý kiến của bạn có quá nhiều cảm tính ở trong đó , ... " như vậy sẽ tránh bị trường hợp người mà chúng ta bắt lỗi lại bắt lỗi lại chính chúng ta, mà lỗi của chúng ta lại dễ thấy hơn lỗi của người đó.