Mẹ
Mẹ nhỏ
Lưng mẹ hơi gù
Mẹ dần trông hao hao bà ngoại
Mẹ
Ngày nhỏ
Nhà mẹ nghèo
Bảy tuổi tảo tần nương mạ,
sớm sương,
chăm đàn em đỏ hỏn
Mẹ,
Đứa con cả lớn lên
Thiếu tình thương từ cha
Nhiều hôm nhịn đói
Cho cha
Đãi
Mấy người bạn văn nghệ
Mẹ
Con đã lớn
Con đi xa
Con nằm
Co ro
Nhớ mẹ,
Mẹ,
Chữ thương bẻ đôi,
Chìa tay,
Nắm vội,
Sợ,
Mai,
Sợ,
Không còn thời gian nhiều như con nghĩ
Mẹ,
Con,
Lũ người tổn thương,
Đứa trẻ khao khát,
Trăng thêm mùa,
Thành phố chật,
Trống rỗng,
Người đi trong đêm,
Không thấy nhà,
Mà,
Lòng con
Chưa nguôi
Mẹ,
Hận vì thương
Có phải điều dối trá,
Xiềng xích, nhân danh, điều gì là thật
Mẹ,
Con là đứa trẻ hoang mang,
Vô thừa nhận,
Trận đòn roi,
bỏ rơi,
Kí ức,
Càng lớn con càng nhớ rõ
Mẹ,
Thời đại con lớn lên
Thời đại của cha mẹ
Chung một tiếng gọi
Mẹ,
Mẹ ơi.