Tích cực là gì? Làm thế nào để chúng tôi đưa ra một định nghĩa đơn giản? Và làm thế nào để chúng ta áp dụng trong cuộc sống chuyên môn và hành chính công của chúng ta? Trong cuốn sách này, mục tiêu của tôi là rút ra lợi ích từ trải nghiệm cá nhân tôi về khái niệm này trong lãnh đạo, điều hành và ra quyết định.
Tôi đã đọc về ý tưởng tích cực trong nhiều cuốn sách, đã nghe chúng được định nghĩa theo một số cách khác nhau và đã gặp khá nhiều chuyên gia về chủ đề này thông qua công việc của tôi. Tôi đã kết luận rằng tất cả mọi người định nghĩa tích cực dựa trên quan điểm của họ về chủ đề, có thể là tâm lý, xã hội, ý thức hệ hoặc một cách tiếp cận khác. Các học giả không nhất trí trong quan điểm, như thường được nói đến bằng tiếng Ả Rập.
Tuy nhiên, trong nhiều năm, tôi đã áp dụng một định nghĩa đơn giản về tính tích cực dựa trên kinh nghiệm đầu tiên tôi có được thông qua công việc của mình và tôi cảm thấy đó có thể là cách giải thích phù hợp nhất của thuật ngữ liên quan đến quản trị và lãnh đạo.
Tính tích cực, nói một cách đơn giản, phải liên quan đến quan điểm của một người về vấn đề. Đó là cặp kính mà qua đó một người nhìn thế giới và những thách thức của nó, về tương lai, những người xung quanh - và thực sự, cuộc sống nói chung. Nếu kính tối, bạn sẽ thấy những thách thức là khắc nghiệt, tương lai là sự bất hạnh và ngờ vực những người xung quanh. Bạn sẽ thấy thế giới đầy rẫy những thảm họa, tai ương và xấu xa.
Với một triển vọng tích cực, bạn sẽ thấy những thách thức là cơ hội, tương lai ẩn chứa đầy thành công và con người có đầy tiềm năng, năng lực, tài năng và lòng tốt. Bạn sẽ thấy thế giới đầy thành tích và hạnh phúc, một nơi đang phát triển và phát triển nhanh chóng. Triển vọng tích cực này cho chúng ta năng lượng trong công việc, thành tích, hoạt động, sự tự tin và nhiệt tình; nó tạo ra hạnh phúc bên trong. Chúng ta có thể gọi đây là “năng lượng tích cực.”
Cho phép tôi minh họa ý nghĩa của sự tích cực với một cuộc trò chuyện tôi đã có với một số người bạn. Chúng tôi đã ở trong sa mạc khi nhiệt độ bắt đầu nóng lên. Tôi chỉ vào cảnh vật phía trước và hỏi họ, bạn thấy gì?
Họ thấy câu hỏi lạ lùng và một số người bắt đầu trả lời “một sa mạc cằn cỗi”, “không có nước hay thực vật”, “cát trên đỉnh đồi cát”, “cồn cát sau cồn cát”. Câu trả lời hay nhất là, “Đây là vùng đất của cha ông chúng tôi và của chúng tôi - mảnh đất của quê hương mà chúng tôi yêu thương và bảo vệ.” Sau đó, họ hỏi tôi xem tôi thế nào.
“Tích cực là một cặp kính mà qua đó một người nhìn thế giới”
Tôi nói với họ, “Tôi có hai quan điểm khác nhau, một là từ nhà thơ và một là nhà lãnh đạo. Là một nhà thơ, đây là nguồn cảm hứng, là nơi để nhìn lại và là không gian để suy nghĩ và chiêm nghiệm.”
“Với một triển vọng tích cực, bạn sẽ thấy những thách thức là cơ hội, tương lai đầy thành công và con người chứa đầy tiềm năng, khả năng, tài năng và lòng tốt.”
Là một quan chức chính phủ và lãnh đạo - và đây là điểm chính yếu - tôi thấy nơi đây là một kho báu quốc gia vĩ đại. Tôi thấy đó là một trong những nguồn thu nhập của đất nước, một trụ cột cơ bản của nền kinh tế quốc gia của chúng ta.
Nếu chúng ta đã xem nơi đây chỉ là một sa mạc cằn cỗi, một vùng đất cát và cồn cát hoang vắng, hai thập kỷ trước, chúng ta sẽ không thu hút hơn 15 triệu khách du lịch đến đất nước chúng ta mỗi năm trong thời đại ngày nay. Sa mạc xung quanh chúng ta là một trong những tài nguyên cơ bản chúng ta sử dụng để thúc đẩy du lịch, củng cố nền kinh tế và tạo ra cơ hội.
Đối với tôi, sa mạc không phải là một trở ngại, vấn đề hay thách thức cần phải vượt qua, mà là cơ hội để tạo ra một lĩnh vực mới trong nền kinh tế đất nước. Ngày nay, nhiều cơ sở du lịch quốc gia đang được xây dựng giữa sa mạc, hàng trăm công ty làm việc trong lĩnh vực du lịch sa mạc, hàng ngàn công dân cắm trại trên sa mạc và hàng triệu khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới muốn đến thăm sa mạc Dubai, trải nghiệm Cuộc sống Bedouin và cưỡi lạc đà. Đây chỉ là một trong nhiều ví dụ.
Một lần, khi một nhóm từ một trong các bộ của chính phủ đến thăm tôi, quan chức của họ đã giới thiệu họ với tư cách là ‘nhân viên’. Sau khi họ ngồi xuống và thư giãn, tôi nói với họ, “Bạn không phải là ‘nhân viên’, bạn là lãnh đạo. Chúng tôi hành động thông qua bạn, suy nghĩ bằng tâm trí của bạn và làm việc bằng đôi tay của bạn. Bạn là nguồn gốc của những ý tưởng mới mà chúng ta cần mỗi ngày để tiếp tục phát triển và cạnh tranh với thế giới xung quanh chúng ta.”
Tích cực cung cấp cho bạn một quan điểm khác nhau về những thứ xung quanh bạn. Có một cơ hội trong mọi thử thách, lợi ích trong mọi thứ xung quanh bạn, tài năng ở mỗi con người và tiềm năng trong mỗi cá nhân. Mọi ý tưởng đều có khả năng thành công trong thời gian và địa điểm của chúng.
Khi chúng ta áp dụng định nghĩa tích cực này trong quản trị, lãnh đạo và ra quyết định, sự sáng tạo được sinh ra, các khả năng được giải phóng và phép màu xảy ra.
“Có tiềm năng trong mỗi cá nhân. Mọi ý tưởng đều có khả năng thành công trong thời gian và địa điểm của nó.”
Tích cực rất quan trọng đối với mỗi nhà lãnh đạo và quan chức, bất kể địa vị của họ được coi trọng như thế nào. Đó là điều bắt buộc đối với các quốc gia và các dân tộc. Chúng cũng rất quan trọng trong việc tạo ra các cơ hội và cung cấp một môi trường truyền cảm hứng và động lực cho các thế hệ tương lai. Đây là lý do tôi viết cuốn sách này.
“Đối với tôi, sa mạc không phải là một trở ngại, vấn đề hay thách thức cần phải vượt qua, mà là cơ hội để tạo ra một lĩnh vực mới trong nền kinh tế của đất nước.”