Một ngọn hải đăng
Ngọn hải đăng ấy đã dẫn đường cho nhưng con tàu khơi xa bao lâu nay
Ấp ủ một giấc mơ nơi ngọn lửa dầu đang rực cháy
Về bên kia đại dương
Về nơi mà những đàn chim hải âu tan vào cơn gió chân trời
Về nơi mà ánh sáng của mình chưa thể với tới
Thật xa