Thuyết Ưu Sinh Babylon về người Do Thái
Đức Vua 𒀭𒀝𒆪𒁺𒌨𒊑𒋀
Trong lịch sử của người Do Thái, đa số những người Do Thái giàu sang, có trình độ học vấn cao, và có đức tin mạnh mẽ, thì những người Do Thái giàu có đó mới có thể đứng vững vàng và vượt qua các thử thách của Thiên Chúa. Còn những người Do Thái khó nghèo khác thì được đồng hóa và kết hôn với các chủng tộc khác. Thuyết ưu sinh Babylon của tác giả Hank Hyena cho chúng ta thấy điều đó.
Thuyết ưu sinh Babylon: Năm 586 trước công nguyên, Jerusalem bị hủy diệt hoàn toàn bởi người Babylon, Thủ lĩnh Babylon thời đó là ông Vua Nebuchadnezzar 𒀭𒀝𒆪𒁺𒌨𒊑𒋀.
Ông vua 𒀭𒀝𒆪𒁺𒌨𒊑𒋀 đã bắt tất cả những tầng lớp tinh hoa ưu tú nhất của dân tộc Do Thái đi lưu đày bao gồm sĩ quan, chiến binh, thợ tay nghề cao … và những người do thái nghèo nhất thì ở lại. (2 Kings 24:10-14)
Trong cuốn sách The Indestructible Jews, viết bởi tác giả Max Dimont, xác định rằng những người Do Thái được trục xuất chính là bông hoa của tầng lớp quý tộc tri thức tinh túy xứ Judah.

Những người Do Thái lưu vong của cộng đồng hải ngoại đầu tiên này, họ trở nên rất thành công ở Babylon. Dimont cho biết, “Trong thư viện của Babylon, tầng lớp trí thức Do Thái đã tìm được một thế giới mới của những ý tưởng. Sau 5 thập kỷ hay sau 50 năm, nhóm người Do Thái được đi lưu đày này đã trở thành tầng lớp đứng đầu xã hội Babylon, trong kinh doanh, học thuật, và tòa án. Người Do Thái trở thành các nhà lãnh đạo thương mại, những người đàn ông có học thức, và là những quân sư cho các ông Vua.
Năm 538 trước công nguyên, Vua xứ Ba Tư Cyrus Đại Đế ban quyền cho dân Do Thái được trở về quê hương của họ. Những người Do Thái giàu có thì họ thiết lập thành công hệ thống kinh doanh tài chính thương mại ở Babylon, giới nhà giàu Do Thái tài trợ nhiệt tình cho những người do thái muốn hồi hương và tái định cư ở xứ sở Judah. Nỗ lực ban đầu thất bại, nhưng cuối cùng 1760 người định cư được lãnh đạo bởi tiên tri Ezra và thống đốc Nehemiah xây dựng lại bức tường thành Jerusalem và hồi sinh lại quốc gia.
Những người Do Thái gốc Babylon trở về Israel thì phát hiện rằng những người đồng bào Do Thái nghèo khó của họ đã bị bỏ lại đằng sau một nửa thế kỷ và đã được đồng hóa trong tín ngưỡng ngoại giáo của những người hàng xóm láng giềng. Nhà sinh học kiêm nhà di truyền học Cyril Darlington là tác giả cuốn sách The Evolution of Man and Society, ông cho biết rằng sự chia rẽ tách biệt tạm thời giữa những người Do Thái dân Đen và người Do Thái tầng lớp ưu tú, đã loại bỏ hoàn toàn những thành phần người do thái thất học và không tay nghề, để nâng cấp gien di truyền trí tuệ thông minh của người do thái qua các tín điều tôn giáo.

Những người Do Thái trở về cố hương đã sáng lập hai phong tục để nâng cấp sự vững chắc tinh thần cho nền văn hóa tương lai của họ. Luật cấm kết hôn với Dân Ngoại được thi hành, và Ngũ Kinh của Moses được thánh hóa, chính là Kinh Thánh Torah.
Theo Hank Hyena
2 Kings 24:10-14
II Các Vua 24:10-14 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)
10 Lúc đó các sĩ quan của Nabuchodonosor, vua Babylon, kéo đến Giê-ru-sa-lem rồi bao vây thành. 11 Nebuchadnezzar đích thân đến thăm thành trong khi các sĩ quan vua đang tấn công nó. 12 Vua Jeconiah đầu hàng vua Babylon cùng với mẹ mình, các tôi tớ, các bô lão cùng các sĩ quan. Vua Nebuchadrezzar liền bắt Jehoiachin làm tù binh vào năm thứ tám triều đại mình.
13 Nebuchadrezzar lấy tất cả những châu báu trong đền thờ Chúa và trong cung vua. Ông chặt những đồ bằng vàng mà Sô-lô-môn, vua Ít-ra-en đã làm cho đền thờ Chúa Trời. Điều nầy xảy ra y theo lời Đức Chúa Trời phán.
14 Nabuchodonosor cũng lưu đày toàn dân Giê-ru-sa-lem, các lãnh tụ, các người giàu sang, các tay thợ khéo cùng các thợ đồng. Có tất cả mười ngàn tù binh được bắt đi. Ông chỉ để lại những người nghèo khổ nhất trong xứ mà thôi.
Nghe nhạc Do Thái để cảm nhận tầm quan trọng của Kinh Thư Torah đối với dân tộc người Do Thái.