Ai gói mùa thu
Vào chiếc ôm thoáng chốc
Vào gió thoảng giao mùa
Vào một Hà Nội chuyển mình sang mùa yêu
Ai đem mang thu sang
Để bông cúc em cầm thêm màu nắng
Để lôi ra chiếc áo trong tủ đầy
Để người con gái anh si mê xuất hiện
Ai gọi mùa thu
Gọi gió heo may vi vu suốt cả ngày
Gọi mây và lá đung đưa như được dịp
Gọi dòng người bỗng chậm đi đôi nhịp
Gọi tâm hồn chuẩn bị kịp mùa yêu...