Tôi muốn là màu của nắng
Chiếu sáng cả bầu trời
Tôi muốn là màu của cây
Xanh mãi như rừng núi
Tôi muốn là màu của biển
Bao la muôn trùng khơi
Tôi muốn là màu của cát
Cho trẻ thơ chơi đùa
Tôi muốn là màu của hoa
Toả hương sắc ngào ngạt
Tôi muốn là màu của gió
Mát mẻ và dịu êm
Tôi muốn!
Tôi muốn và tôi muốn!....