Hehe chủ đề hôm nay là biết ơn, cái này dễ nè. Bắt đầu ngay thôi!
Ngày 8: Viết về 5 điều mà bạn luôn cảm thấy biết ơn trong cuộc sống của mình
Số 1: Khỏe mạnh và còn sống
Số 2: Chưa chết và không bị bệnh 
Số 3: Có ăn có mặc có nhà ở 
Số 4: Có đủ tứ chi và não bộ minh mẫn
Số 5: Còn người thân bên cạnh
Hết.  
Nguồn: Unplash