Ngày 7: Viết về những điểm mạnh của bản thân
Ủa rồi mình có điểm mạnh gì ta? Không biết luôn, đứng hình mất 50 giây. 
Tíc..tíc..tíc...
Nguồn: Unplash
Khi đi phỏng vấn mình hay trả lời rất ngẫu nhiên, kiểu lúc đó nghĩ gì nói ngay lúc đó. Thường mình sẽ trình bày 3 điểm mạnh và 3 điểm yếu. Mình thích số 3 khi phải liệt kê cụ thể cái gì đó.
Luyên thuyên mãi vẫn chưa nhận ra điểm mạnh thật sự của mình là gì. Thôi nghĩ ra gì viết đó vậy. 
Điểm mạnh số 1: Khả năng tổ chức, lập kế hoạch 
Điểm mạnh số 2: Người tiên phong - Ai không dám làm, không dám thử, tôi sẽ làm, tôi sẽ thử. 
Điểm mạnh số 3: Tinh thần học hỏi cao, không sợ thất bại. 
Tạm thời vậy đi!