Mình đã lỡ hết mấy ngày theo thử thách nên hôm nay quyết định ngồi lại chạy theo đúng thứ tự vậy. 
Ngày 6: Viết về một điều gì đó mà khi nghĩ đến khiến bạn mạnh mẽ 
Mình không phải là một người mạnh mẽ, ngược lại mình rất bánh bèo và nhạy cảm. Mỗi lần mà mình không thể mạnh mẽ, mình sắp bỏ cuộc, mình gần như muốn sụp đổ không thể đấu tranh thêm nữa thì mình nghĩ đến một hay nhiều vấp ngã trong quá khứ. Điều đó, khiến mình cảm thấy rằng mình đã vượt qua được và đang ngồi ở đây, có nghĩa là những chuyện của hiện tại và tương lai không thể nào làm khó mình. 
Có phải trong quá khứ bạn đã gặp một vấn đề, một tai nạn khiến bạn nghĩ lúc đó là mình không thể chịu nổi, mình đi chết đây v..v.. Nhưng bạn vẫn ngồi ở đây và đọc những dòng này. Bạn mạnh mẽ mà, cố lên, bạn cũng như tôi. 
Nguồ: Unplash