Ngày 4: Liệt kê ít nhất 5 địa điểm mà bạn muốn đến thăm
Mình rất muốn đến thăm những nơi như sau: 
#1 Quá khứ: Có quá nhiều chuyện ngu ngốc xảy ra, ước gì có thể đến ngay lúc đó và nói BE SMART. 
#2 Tương lai: Đến thăm tương lai để thay đổi những chuyện trong hiện tại, thành hay bại để biết mà còn sửa từ bây giờ hehe.
#3 Bên ngoài Trái Đất: Muốn xem mình bé nhỏ như thế nào hihi. 
#4 Cambodia - Siem Rep 
#5 Myanmar - Inle Lake 
Siem Rep - Angkor Wat