Hồi năm nhất, tôi mua một cái apple ipod để phục vụ việc giải trí. tôi để quên tai nghe, lúc chiều đến lớp thì đã mất từ hồi nào rồi. Đến năm tư, và hai hôm trước khi đi học về hôm (26/9), tôi có để quên 1 cái tai nghe sennheiser mx-400 ở lớp. hôm 28  đến lớp, chỗ mà tôi để quên tai nghe đã bị một thằng nào đó lấy mất. Tôi biết là cái tai nghe dòng này với các dòng cùng hãng là loại chất lượng thấp, thế mà vẫn mất được. chả ai có ý thức tự hỏi xem tai nghe này của ai - cứ thế mà mang về. Rồi thầy tôi lại kể,giữa lúc đang giảng bài trên lớp, thầy vừa mới đi ra ngoài thôi mà quay lại đã mất luôn cái Macbook của thầy. Thầy hỏi mãi thì chả biết ai làm, chỉ biết là có ai đó là sinh viên cùng khoa mới lấy được. Mãi mấy tháng sau thầy mới tìm lại được ở một tiệm cầm đồ, đã thế thằng ăn cắp lại ghi đè hết bao nhiêu dữ liệu mà thầy tôi tích cóp bao năm mới có được. Chẳng lẽ ý thức dân việt nam nó lại kém đến như thế khi mà giàu cũng ăn cắp, nghèo cũng ăn cắp????