Phải nói rằng trong thời gian hiện các học sinh được nghỉ sớm hơn tận 1 tuần tăng thời gian nghỉ học đã nhiều giờ lại còn nhiều. Nhưng có một câu chuyện buồn là đa số mọi người mà mình gặp, đều không dành thời đúng một xíu nào. Có thể là theo quan điểm cá nhân mình. Mọi người ở đây mà mình gặp họ chỉ. sorry có time rảnh mình ghi tiếp.