tuổi trẻ không đẹp đẽ,
nền vải bố trống không,
để con người tô vẽ?
mỗi nếp nhăn cọ kẻ
một câu chuyện dựng xây.
Bản gốc:
 youth is not beauty - u/calmloves
youth is not beauty.
for what is a blank canvas,
to a filled painting?
each wrinkle is a brushstroke,
that helps tell the story.