Câu chuyện vui xứ Nghệ
Thông gia đến chơi Rằm
Bèn soạn cỗ chiêu đãi
Xôi, gà luộc một mâm
Ông thông gia láu cá,
Bèn hỏi chủ nhà liền:
Khi ăn con gà luộc
Ông ăn dấu Sắc, Huyền?

Ông chủ nhà dại dột
Tôi ăn dấu Sắc thôi...
Khách thông gia khoái chí:
Vậy dấu Huyền của tôi

Cờ anh canh sắc cánh,
Duy nhất kính mời ông
Còn phần tôi xin phép:
Lờ ong long huyền lòng

Đầu, đùi, mề...rồi đến
Mờ inh minh huyền mình
Cả con gà khách chén
Chủ gặm cánh... lặng thinh

Bà thông gia điên tiết
Chỉ vào... "mấn" hét to:
"Còn dấu... Huyền đây nữa,
Ông ăn luôn đi cho"...