Mình rất hay mất đồ - những thứ kiểu như điện thoại, card,...
Vì theo mình những thứ công nghệ đó khiến mình nhanh nhưng không thật sự có trải nghiệm con người mấy...nên mình khá kiểu thờ ơ. Còn nếu nói trong đó giá trị cao thì mình lại hi vọng xã hội sẽ văn minh tới mức: Cái ví bỏ quên của mình, thẻ bỏ quên của mình không ai lấy và sẵn sàng nộp lại cho người đánh mất. Dù mình biết như thế là mình vô ý thức khi để một người lạ phải tìm cách đem trả đồ cho mình...
Dẫu sao mình vẫn muốn một thế giới dùng tiền mặt, không dùng điện thoại và mọi người sống chậm lại hơn, kết nối nói chuyện với nhau nhiều hơn và thật sự tốt đẹp hơn...