:)
Em chỉ có một tình yêu thứ nhất
Tặng cho anh và anh liền đánh mất
Ok anh, chẳng  vấn đề gì sất
Em thừa biết anh nào đâu có cất,
Tình của em chỗ nào anh cũng vất
Mỗi một cô anh vất một mảnh tình.
Tới một ngày anh chỉ có một mình
Tìm đến em, tìm tình yêu thứ nhất
Xin lỗi anh, bởi thứ gì đã mất
Không cách nào lấy lại được nữa đâu
Em đã có tình yêu mới từ lâu
Một tình yêu thứ hai là duy nhất :D