Em à, anh đến từ xuân
Mai vàng tình nở, anh nâng cánh xòe
Em à, anh đến từ hè
Ve sầu anh giấu, đêm về tương tư
Em à, anh đến từ thu
Lá thư anh gửi, lá ru xuống lòng
Em à, anh đến từ đông
Tim em anh ủ, hơi nồng anh mang
Anh ôm mãi trái tim vàng
Anh mơ suối ấm, tình càng lạnh mưa
Yêu em từ thuở hồn xưa
Yêu em từ thuở anh chưa có gì
Yêu em thơ thẩn chi chi
Vẽ tình bằng mẩu bút chì con con
Yêu em nước chảy đá mòn
Bốn mùa thay sắc, anh còn yêu em.

- 01/05/2020 -