Không có mô tả ảnh.

Tôi muốn làm hòn đá
Trơ trọi giữa biển khơi
Bào từng sợi suy nghĩ
Vào hải lưu cuộc đời
Tôi muốn làm giông tố
Khanh khách cười xuống sân
Giăng đôi hạt mưa nhắt
Rồi từ giã hồng trần
Tôi muốn làm cát trắng
Phủ kín ngọn đồi xa
Phơi mình trong nắng gió
Đâu đâu cũng là nhà
Tôi sống hết hôm qua
Một cuộc đời nho nhỏ
Lạc giữa không và có
Gìn giữ một vần tôi