Có một cô nàng nọ 
Gặp anh chàng bị thương
Đưa cho anh lọ đường
Bảo về chia cho bạn. 

Anh chàng cười khinh mạn:
"Bạn bạn cái cờ cờ
Tôi đang bận dùng thơ
Giết nó vài trăm trận." 

"Ấy thế nhưng oán hận
Có làm anh vui hơn
Hay khiến anh tủi hờn
Chết theo vài ngàn trận?" 

Cô nàng thật cẩn thận
Nhét miệng anh viên đường:
"Thôi nào, dịu vết thương
Cả hai cùng hưởng ngọt."
Yo Le.4.4.2018
-----------------------------------------------
Góc câu like: Các cậu vào page Yo Le - Chuyện nồi lẩu chơi với Yo nghen