Tối nay buồn lủi thủi
Chỉ muốn được khen thôi
Kiểu “bạn gì ấy ơi,
Sao bạn cưng đến thế?
Mỗi khi bạn vui vẻ
Lòng tớ lại sáng tươi
Nhưng khi buồn, bạn cười
Tớ buồn thiu đến sợ.
Ấy ơi tớ bảo nhớ:
Lại đây tớ ôm nào!
Thế ấy buồn làm sao?
Vai tớ nè, khóc nhé!
Ấy biết không, tuổi trẻ
Dẫu có nhiều đau thương
Nhưng chúng mình kiên cường
Oà khóc rồi đứng dậy
Ấy ơi đừng che đậy
Kể đi tớ nghe nào
Thế ấy bị làm sao?
Vai tớ nè, khóc nhé!”
Bao nhiêu ngày tuổi trẻ
Chỉ muốn được khen thôi
Muốn ai đến ôm tôi:
“Vai tớ nè, khóc nhé!”
Yo Le. 20.2.2019