Australian Wildfire, u/Marccolo, Digital, 2020
Đừng !


Những sợi dây
bện bằng mây và nứa
bện bằng thép và lửa
bện bằng nếp hằn trên bề mặt vỏ não
đang thít lại !
Chặt cứng !


Có điều gì...
khiến ta không thoát nổi
lớp vỏ ngoài trống rỗng thịt da?


"Xin hóa kiếp thân ta
Bừng bừng lửa thánh hỏa"
Ngụm dưới đáy bùn tro
nào thể coi là sống !


Lối mòn và nếp nghĩ
hằn từng bước chân đi
đeo thêm đôi cùm sắt
mà thế giới thầm thì !


Ta chỉ như con rối
đời liệu có giật dây
hay bỏ bẵng chốn đây
cho quạ tha diều móc !


Thở làn hơi mệt nhọc
nghĩ về những niềm mơ
Thượng Đế nào đang chờ
thế gian ngùn ngụt cháy !


2020.01.13