Hồ Tây mang tấm thân đầy đặn
Bồng bềnh nhặt nắng trả về trời
Tôi trông ngày sang với tất cả ngôn từ
Bỗng như trôi tuột trong sâu thẳm chiều ru ...
2018