Trông thấy gã tập tễnh
Trên đại lộ tối mờ
Lần mò điếu thuốc dở
Trên nền đất nhuốc nhơ.
Chẳng thể nhận ra gã
Gã cũng chẳng biết tôi
Chạm vào đôi vai gầy
Nhận ánh nhìn sợ hãi.
Tôi bắt đầu tạ lỗi
Mặc nhiên gã quay đi
Khuôn mặt dần tan mất
Hình bóng chẳng còn gì.

Sự xấu hổ bao trùm
Tôi bắt đầu suy nghĩ
‘Bởi đôi mắt đen rì
Chẳng bóng hình ai khác
Ngoài chính bản thân tôi.'

Bản gốc:
I met my future self - u/tim0777

I saw him hobbling
Around a poorly lit avenue
Looking for cigarettes
On the ground.

I barely recognised him
He didn’t recognise me
So I tapped his pointy shoulder
And received a look of horror.

I began to apologise
But he quickly turned away
Obscured his hollow face
Then vanished.

His shame washed over me
And I started to sink
‘Cause in his deadened eyes
I only saw myself.