Em biết có người thương,
nhưng hãy đừng lên tiếng
Anh thích thầm em đấy,
nhưng sẽ mãi lặng thinh
Cuộc tình ngầm nếu ai buông tiếng tỏ
Phút lãng mạn đã tan nát từ đây
Hãy để anh dâng em hoa mật ngọt
Vị hiệp sĩ lặng mình trước tình yêu
Để được nói tình yêu không là lời nịnh hót
Rằng bàn tay bàn tay sẽ nhỏ máu gai kia
Anh sẽ chờ một khi em khẽ gật
Mở hồn yêu chốn thiên cung anh bước vào
Sẽ không còn giáp trụ và gươm sắt
Anh ngồi đó chờ sắc lệnh em ban
Dù lời đáp chấp thuận hay từ chối
Cũng là vòng nguyệt quế của chính anh.