Mọi điều tui làm được,
Tui nào muốn bán đi.
Tranh, thơ, truyện, hay gì...
Chỉ muốn dâng đời cả!
Tui chẳng muốn đặt giá
Cho bất cứ điều gì.
Có những thứ, đôi khi,
Thêm tiền, vô giá trị.
Nhưng nhiều khi lại nghĩ:
Mình cũng phải cần ăn.
Nên cũng rất băn khoăn,
Khi cân đong con chữ...
Nghĩ đến tiền mệt dữ
Thơ cũng tắc tịt ngòi!
Đành kệ xác tiền thôi,
Lăn đùng ra nằm ngủ :(
Yo Le. 19.8.2019