Kết quả hình ảnh cho trên cọc nhọn trăm năm
Lấy cảm hứng từ "Thở" của Octavio Paz
Có những ngày không gian đè nặng
Đặc quánh lại bùn lầy mùa đông
 
Tôi chưa thở một hơi thật tròn
Từ dạo ấy
Đôi mắt đã mở 
Bàn tay đã chạm 
Thế giới đen sạm
Đặc quánh một màu 
 
Tôi đã sợ
Khi không khí tràn vào buồng phổi
Mang ủ dột chạm đáy con tim
Và mùa đông bắt đầu từ đó
Cõi lòng tôi lóp ngóp dần chìm
 
Tôi còn nhớ
Một mộng tưởng rất xưa 
Cánh chim bạc trong nắng
Dạo hồ nước thẳm xanh
 
Cánh chim đã chìm!
Và chú chim bói cá
Trên cọc nhọn lặng thinh
 
Là bóng hoặc là hình
Mùa đông trong buồng phổi 
Mùa đông đầy u tối 
Bọc những xác vô sinh ?
 
 ***

Tôi chìm giữa lặng thinh
Cố thở một hơi ngắn
Một hơi thở lành lặn
Xua giá lạnh mùa đông ! 
2019-01-09