Lại được một tên gửi thiệp mời. Anh em như thể lá vàng rơi. Sang thu là vắng đi vài đứa. Đến tết thì vơi độ mấy người. Cỗ cưới gắn liền hai số phận. Men nồng dốc cạn thú rong chơi. Thời gian như nước không ngừng chảy. Đứng lại mình ta một khoảng trời.
Đăng lại 1 bài biết cũ - 29/09/2019
Thanh Phong