Thế giới trong túi tớ   
Chỉ toàn nụ cười thôi   
Trên gương mặt tụi lười   
Nằm nhởn nhơ trên cỏ.  

Đôi khi tớ hóa nhỏ   
Chui lọt xuống túi mình   
Bám nếp áo lặng thinh   
Giờ to như quả núi.   

Bao kẻ lười trong túi
Trông thấy tớ liền cười:
"Welcome back, bạn tôi,
Tạm biệt đời tý nhỉ?"

Rồi chúng tớ rủ rỉ
Nói xấu cả tá người.
Biết bao thứ ỉu ôi
Thành chuyện cười hết cả.

Rồi chúng tớ hỉ hả:
"Nỗi đau để làm gì?
Nếu không phải đem đi
Cho tụi mình bôi bác?!

Buồn đau hay hoan lạc
Như nốt nhạc trên trời,
'Tưng' một tiếng rồi thôi
Nào ai nghe thấy nữa?"

Bao kẻ lười nằm ngửa
Mỉa thế giới thật to
Xong xuôi lại hát hò
Ăn no và ngủ kĩ...

Yo Le. 23.1.2018
Tranh minh họa: Chưa tìm được tác giả