Kết quả hình ảnh cho seoul city

Tặng Seoul
Những thành phố mọc lên
Những tòa nhà cắm xuống
Khối hộp vuông chành chạnh
Mái bằng! Mái bằng ! Mái bằng!


Đâu rồi những mái nhọn vòm cong tháp nghiêng?
Đâu rồi những ngọn đao lân phượng trạm trổ khắc tạc?
Đâu rồi nâu xồng, đỏ rực và xanh ngắt?
Mugyunghwa sen hải đường cúc trắng
Bị thanh tẩy bởi những khối hộp vuông
Lớp kính dày đẩy lùi cả ánh nắng
Nhốt con người giữa khung cảnh ngổn ngang
Cần cẩu bê tông máy nhào máy xúc
Tiếng đùng đục rạch cả đất cả trời


Ai phân lô cho những miền xưa cũ
Mà dựng nên những thành phố công trường
Những trại tập trung ngột ngạt oi bức
Đầy lạnh lùng oán thán cô đơn


Em thấy gì em ơi nơi thành phố
Hiện đại không những khối hộp hình vuông?
Laptop bàn phòng nhà đường phố
Chẳng tìm đâu một chữ "nghĩa" đủ tròn


Góc chín mươi nhị nguyên thời đại số
Không và một, sai đúng biện chứng nhau
Nhưng anh thèm không không, không không có
Một trung đạo méo mó được không em ? 
2019-01-03