Thôi ta lại về say cùng trăng
Cùng đêm thâu thức đợi canh tàn
Gió hiu hiu quá hồn chưa lãng
Mong còn buổi ấy tới chiều nay?

Bên bến sông mơ lạc mấy nỗi
Ta rót rượu thơ buộc cánh buồn
Ai chặt hồn ta thành mấy nõn
Có còn xanh thắm những luồng tơ?

Thôi ta lại về tạc ý trơ Tạc hết đời ngang tạc mấy ngã Thu qua bàng bạc lá đông sang Mang lòng ta vướng tận cõi hờ In tình lên bóng cột hàng trang Chợt thấy man mác mờ dáng hình Sao hồn còn khát đầu còn ngay Thơ còn chưa say, rót thêm, rót thêm mãi Ai bảo thi sĩ đời rất tàn Ta rẽ đường mây ngắm thế gian Trăng vàng mái ngói tình dâng cả Tan cả lời khan vào ý ngàn...