(by Chồn)

                                          Người viết cô đơn lên lòng tôi
                                              Đem yêu thương thành một bản tình ca
                                              Người vẽ cho tôi những nồng say
                                              Và trao cho tôi một vết thương lòng