[Thơ] Ngừng!

Hand study "Selenelion", Kathrin Marchenko, Thêu trên vải tuyn, 2020
Oxytocin ngừng chảy
Ta không còn có thể nhảy cùng nhau
vũ điệu về mai sau
về tương lai lâu dài và hạnh phúc
Vậy phải chăng
đến lúc
dừng lại!
Để không tranh cãi
đúng sai ?!
không hằn học hay cằn nhằn lải nhải
không rên rĩ mãi khúc ca
...đã từng
Ngừng !
Khi con tim còn nhớ rằng
từng chung nhịp đập
từng thở gấp và gượng gặng nụ hôn
Ngừng !
Anh không phải trốn tránh
Em không nói dối quanh
về cảm xúc
đã cháy tàn như trang giấy mỏng manh
nơi ta viết ngàn vạn ký ức
Đã từng !
Xin ngừng lại tại đây!
2019.12.17
3
0
0 bình luận