Hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước

Ta bám vào đâu để làm thơ?
Ngoài sợi cảm xúc vốn hững hờ.
Trào dâng núi lửa trong khoảnh khắc,
Biến tan theo gió một giấc mơ.
Ta bám vào đâu để làm thơ?
Ngoài em - chỉ như chiếc bóng mờ.
Ngày mai khi dáng hình vùi đất,
Liệu ta nơi ấy còn tưởng tơ.
Ta bám vào đâu để làm thơ?
Ngoài giọt tài năng...quá ỡm ờ.
Cao siêu gì chứ! Ba vần ép,
Ngoáy bút cuồng ngông mà tưởng thơ.
Ta bám vào đâu để làm thơ?
Đáp án toàn nguyên vẫn ngóng chờ...
Thôi !
Xin cạn một chén quên phiền não,
Để tiếp say mê... tiếp ngẩn ngơ !

2016.11.15