Mỗi lúc đi xa trở lại nhà. Vào nhà ắt hẳn bị rầy la. Ông bà thúc giục ‘mau tìm vợ’. Chú bác ngân nga ‘chắc ế già’. Cậu, mợ, cô, dì đều cất tiếng. Anh, em, cháu, chắt chẳng buông tha. Thì thôi cưới quách cho xong nợ. Nhưng biết cô nào chịu lấy ta.
Thanh Phong