[Thơ] Hoang đường

Untitled, In-Yan, Digital, 2020
Nếu giấc mơ hóa thành tàn tro
nghĩa là ngọn lửa đang ở cạnh đó.
Nếu cuộc đời ngập chìm bóng tối,
vậy ánh sáng đang ở rất gần rồi.
Ai nhận định người điên
khi thế giới chưa tìm ra bác sĩ?
Ai nói bạn bất thường
và ai là người quyết định
nghĩa hai chữ ‘bình thường’?
Sự điên loạn – hoang đường
cơn mất trí – huyễn hoặc.
Đừng nghe những gì họ nói
bởi chính họ cũng không biết mình đang nói gì
tất cả những gì họ làm là lặp lại
những thứ họ được dạy phải tin.

Bản gốc : 
Make-believe - Anangsha Alammyan
If your dreams are in ashes
it means there’s fire nearby.
If your life is shrouded in darkness,
there must be light somewhere close.
Who said you were crazy
before this world invented doctors?
Who said you’re not normal,
and who gets to decide
a definition of ‘normal’?
Madness is make-believe
and insanity is man-made.
So don’t listen to what they tell you
for they don’t know what they are saying
or if all they’re doing is repeating
whatever they have been taught to believe.
3
822 lượt xem
3
0
0 bình luận